Uddannelse til kostvejleder på Kostakademiet

Næste hold starter fredag d. 22. marts 2019.

Kostakademiet har uddannet professionelle kostvejledere siden 1995. Vi er anerkendte for vores høje kvalitet i uddannelsen. Med afsæt i solid og velfunderet faglig baggrund uddanner vi dig til at møde dine klienter med åbenhed og imødekommenhed, respekt og forståelse. Og du bliver dygtig nok til at indgå i et evt. samarbejde med det etablerede sundhedsvæsen.


Du får viden og indsigt i kostens betydning for menneskets helbred, så du kan udarbejde individuelle kostplaner for dine kommende klienter. Du får opskrifter og praktiske øvelser i køkkenet. Og praktik med patienter under supervision. På den måde bliver du kvalificeret i at praktisere kostvejledning og ernæringsterapi i din egen klinik. Du lærer at hjælpe dine klienter med både at træffe de rigtige valg - og at føre dem ud i livet i en travl hverdag.


Den 2-årige uddannelse fordeler sig over 14 weekender med live-undervisning. Før hvert undervisningsseminar får du et pensum, du skal forberede. Det kan være en bog, et kompendium, et webinar eller en kombination af det hele. Efter hvert kursus ligger der et sæt træningsspørgsmål, så du kan teste, om du har lært, hvad du skal.


Uddannelsen afsluttes med en større skriftlig eksamen med bl.a. en patientcase og en mundtlig eksamen, hvor du skal fremlægge et emne. Med en prøveeksamen forinden bliver du godt klædt på til at gennemføre uddannelsen med et godt resultat.


På Kostakademiet får du et moderne og fleksibelt uddannelsesforløb, som lever op til alle krav til en tidssvarende uddannelse.​